Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Pierwsza postpandemiczna uroczystość czepkowania. Nie bez łez

Autorstwana 10 lipca 2022

Czepkowanie to ceremonia potwierdzająca zdobycie dyplomu oraz święto nie tylko dla absolwentów stojących u progu kariery zawodowej, ale także dla całej społeczności akademickiej. Tegoroczne czepkowanie jest szczególnie ważne dla naszego środowiska, ponieważ w latach 2020-2021 nie organizowano tej uroczystości w związku z pandemią COVID-19. 

Dnia 9 lipca 2022 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo UJ CM. Czepki, symbole wstąpienia do zawodu, otrzymało 153 absolwentów, w tym 100 pielęgniarek, 3 pielęgniarzy, 49 położnych i 1 położny.

Tradycja zakładania czepka sięga 1911 roku, kiedy to po raz pierwszy w Polsce nosiły go uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. Chociaż od 1991 r. pielęgniarki i położne nie mają obowiązku noszenia go, to stanowi on istotną część stroju galowego, ubieranego podczas państwowych i zawodowych uroczystości. Jest symbolem pokory i chęci służenia innym ludziom.

Uroczystość czepkowania uświetnił w tym roku wykład prodziekan ds. dydaktycznych, prof. Marii Kózki: „Dla kogo być, dla kogo mieć?”, a mgr piel. Anna Kaczmarczyk, porucznik Wojska Polskiego, odznaczona w 2017 roku medalem im. Florence Nightingale, przekazała absolwentom lampkę oliwną. Później wystąpił dr Tadeusz Wadas – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie – i wyjaśnił procedurę uzyskiwania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Wszystko się zakończyło odśpiewaniem Hymnu Pielęgniarek i Położnych oraz prezentacją multimedialną ze wspomnieniami absolwentów. O stronie organizacyjnej wydarzenia mówi Aniela Dmochowska, była starościni kierunku pielęgniarstwo:
 
 
Czepkowanie odbyło się po raz pierwszy od zakończenia pandemii COVID-19 i już na stałe wpisało się w tradycję Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Podczas uroczystości nakładania czepków nie zabrało wzruszeń, łez oraz słów wdzięczności i podziękowań dla kadry dydaktycznej oraz licznie przybyłych rodziców i bliskich.

Akim Stepanov


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close