Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Koniec wiz dla Rosjan?

Autorstwana 18 sierpnia 2022

Polska pracuje nad koncepcją ograniczenia lub zawieszenia wydawania wiz obywatelom Rosji. Poinformował o tym polski wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP). Polska może przedstawić przygotowaną już koncepcję na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze, które odbędzie się pod koniec sierpnia.

Według wiceministra Polska opowiada się za przedłużeniem sankcji wobec Rosji, zwłaszcza w zakresie zawieszenia umowy o ułatwieniach wizowych dla obywateli Rosji.

Wawrzyk sprecyzował, że nie wszystkie kraje UE popierają pomysł ograniczenia wiz dla Rosjan.

„Duże kraje członkowskie UE, w szczególności Niemcy, Francja i Holandia, są temu przeciwne. Ze względu na to, że trudno będzie przełamać opór tych państw w sprawie zawieszenia uproszczonego reżimu wizowego dla obywateli Rosji, Polska pracuje nad swoją decyzją” – potwierdził wiceminister.

Dodał, że w ostatnich tygodniach Polska prowadzi konsultacje z państwami bałtyckimi, Czechami i Słowacją w celu uzgodnienia mechanizmu ograniczania wydawania wiz.

„W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się decyzji w tej sprawie” – powiedział Wawrzyk. 

Szef Kancelarii Prezydenta Andrzej Jermak potwierdził również, że Polska przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji.

„Polska przyłącza się także do decyzji Finlandii, Estonii, Łotwy i Danii, które próbują wprowadzić ogólnoeuropejski zakaz wiz turystycznych dla Rosjan. Zakaz wizowy posuwa się naprzód w stosunku do Rosji. Ich upragniony koniec jest bliski” – napisał w telegramie Jermak.

Jak donosi polska publikacja Trójmiasto, Rosjanom masowo odmawia się wiz w północnej Polsce. Według jej danych, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy Rosjanie otrzymali 78 negatywnych decyzji. Od 24 lutego złożono łącznie 548 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt lub prawo do pracy. Większość dokumentów, jak podaje portal, jest jeszcze przetwarzana przez urzędników i należy się spodziewać kolejnych odmów.

Jako powód najczęściej podaje się zapis w ustawie o cudzoziemcach z 2013 roku. Przewiduje on odmowę udzielenia pobytu czasowego „”gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z ratyfikowanych umów międzynarodowych”.

Akim Stepanov


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close