Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Wpływ religii na gospodarkę i społeczeństwo

Autorstwana 23 kwietnia 2020

Religia kształtuje postawy życiowe i systemy wartości swoich wyznawców. Mówi, co jest zabronione, a co dozwolone, co należy robić, aby zostać zbawionym, a nawet czego nie wolno jeść. Nic więc dziwnego, że ma tak ogromny wpływ na gospodarkę. Na świecie możemy wyróżnić ponad 4000 różnych wyznań i religii, a ponad 6,5 miliarda ludzi deklaruje przynależność do jednej z nich. Największe z nich to Chrześcijaństwo (33,4% wyznawców na świecie), Islam (24,4%) oraz Buddyzm (7,13%). Do religii globalnych nie możemy zaliczyć Hinduizmu (13,78%), ponieważ jej specyfika jest kierowana tylko do określonej grupy ludności.

Chrześcijaństwo

Z perspektywy chrześcijaństwa człowiek powinien pomnażać to, co daje mu ziemia. W różnych gospodarstwach techniki tworzenia i pomnażania dóbr mogą być różne, jednak podstawą zawsze będzie intelektualny i fizyczny wysiłek, a także ciężka, produktywna praca. Nie należy jednak zapominać o ważnych dla tej religii słowach –  „Nie można służyć Bogu i mamonie” – które podkreślają, że życie gospodarcze, czyli materialne, musi mieć przede wszystkim kontekst społeczny. Dla ekonomii oznacza to, że w centrum zainteresowania znajdują się relacje międzyludzkie – takie jak konieczność pomocy biednym, chorym, a nie transakcje same w sobie. Ważnym elementem tej religii staje się także legalność i moralność gospodarki rynkowej. Globalizacja, jakiej życzą sobie chrześcijanie, to taka oparta na uczciwości. W grę nie wchodzą więc sprzedaż i kupno produktów na nielegalnych rynkach, a szczególnie ważna staje się ochrona prawa własności.

Islam

Ekonomiczne podejście jest zakorzenione w wierze i przekonaniach jego wyznawców. Głównie przez względy historyczne oraz dostępność surowców, podstawą islamskiej gospodarki jest handel oraz wymiana dóbr i usług. W krajach islamskich często mają miejsce konflikty religijne oraz tzw. Dżihad, a także spory wewnętrzne, które osłabiają te regiony gospodarczo. Ważną częścią islamskiej gospodarki są też organizacje dobroczynne – sporą część pieniędzy muzułmanie przeznaczają na jałmużnę, gdyż taki jest ich obowiązek. Zakaz spożycia wieprzowiny sprawia, że znaczenie chowu trzody chlewnej jest bardzo niewielkie. Islam dopuszcza poligamię – jednak liczba żon zależy od bogactwa męża. Zabronione jest wyłudzanie pieniędzy, niemile widziany jest także hazard. Bardzo ważnym problemem w nauce Islamu jest też kwestia ekologii i ochrony środowiska. 

Buddyzm

Buddyzm jest religią, która nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu ze względu na minimalne wykorzystanie surowców naturalnych oraz zachętę do niewielkiej konsumpcji dóbr. Budda mówi, jak być szczęśliwym i pokazuje ścieżkę którą kroczyć, aby ocalić siebie i zakończyć dukkhaczyli nasze cierpienie. Nie sprzyja temu na pewno przywiązanie do rzeczy materialnych, którego buddyści chcą się wyzbyć, stąd większość z nich nie prowadzi wystawnego życia. Buddyzm jednak nie jest przeciwny bogactwu – ważne jest to, jak ono wpływa na jego jednostkowych wyznawców. Dziś największe otwarcie duchowe na nauki buddyjskie ma głównie miejsce w zachodniej części świata. 

Sylwia Wołoch


Kontynuuj przeglądanie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close