Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Polacy coraz gorzej oceniali stan polskiej gospodarki

Autorstwana 24 kwietnia 2020

Według najnowszych badań CBOS, w lutym 2020 w ocenie Polaków ich zadowolenie wywołane stanem polskiej gospodarki było najniższe od sierpnia ubiegłego roku.

W sierpniu 2019 na pytanie: Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w Polsce? 56% badanych wybrało opcję dobra, 29% – ani dobra, ani zła, a 11% – zła. W lutym 2020 sytuację jako dobrą oceniło już tylko 46% badanych (spadek o 10 punktów procentowych), do 33% wzrosła za to ilość osób, które nie zaznaczyły opcję ani dobra ani zła, a 16% badanych określiło stan polskiej gospodarki jako zły (wzrost o 5 punktów procentowych). Oznacza to, że coraz więcej osób odczuwa zły stan polskiej gospodarki.

Długo utrzymujące się negatywne odczyty wskaźnika PMI

(PMI to wskaźnik aktywności finansowej mający na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.)

Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać między innymi w złych wartościach wskaźnika PMI, które w lutym 2020 utrzymywały się na niezadowalającym poziomie od 16 miesięcy. 

Za neutralną wartość wskaźnika PMI uznaje się 50. Wartości poniżej tego progu oznaczają spowolnienie gospodarki, a wartości powyżej, jej wzrost.

W lutym 2020 wartość wskaźnika PMI w Polsce wyniosła 47.4. Co prawda w marcu zanotowano jego wzrost do 48.2, ale w dalszym ciągu oznacza to, że był to siedemnasty miesiąc z negatywnym odczytem tego wskaźnika, a co za tym idzie, spadek polskiej gospodarki się nie zatrzymał.

Wykres przedstawiający wartości wskaźnika PMI w ostatnich latach, źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/pmi-polska-pol (dostęp: 23.04.2020).

Gwałtowny spadek WIG 20, najniższy stan od 2009 roku

Kolejnym sygnałem o pogarszającej się kondycji polskiej gospodarki jest gwałtowny spadek indeksu WIG 20, który nastąpił pod koniec lutego 2020. 20 lutego wynosił on 2099,88 i w ciągu ośmiu dni spadł do 1768,91 (28 lutego). Nie był to jednak koniec tendencji spadkowej, a najniższy od 25 lutego 2009 roku stan indeksu zanotowano 12 marca i wynosił on 1305,73.

Rosnące bezrobocie

W styczniu i lutym 2020 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 5.5%. Marlena Marąg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przyznała, że na koniec 2020 roku wyniesie ono około 10%. Inne zdanie na ten temat mają przytaczani przez serwis strefainwestorów.pl analitycy Credit Agricole, których prognozy bezrobocie w Polsce na koniec kwietnia na poziomie 8,1%, a na koniec czerwca do 9,4%. 

Niezbyt optymistyczne prognozy dla polskiego rynku pracy mają także analitycy mBanku i Banku Pekao. Według ich niezależnych prognoz pod koniec 2020 roku stopa bezrobocia w Polsce ma wynieść 13%.

Spowolnienie PKB

Według prognoz Agencji Fitch prognoza polskiego PKB wynosi minus 1.7% (warto dodać, że na początku kwietnia ich prognozy wyniosły jedynie 0,6% na minusie). Natomiast mBank prognozuje wzrost gospodarki w 2020 roku do minus 4,2% PKB. 

Prognozy nie są optymistyczne

Utrzymujące się od wielu miesięcy negatywne odczyty wskaźnika PMI, gwałtowny spadek wskaźnika WIG 20, prognozowany wzrost bezrobocia i spowolnienie PKB nie napawają optymizmem. 

Pozostaje wierzyć zapewnieniom analityków banku Unicredit, którzy chwalą działania NBP i wśród pozytywnych skutków obecnej sytuacji wskazują m.in. ograniczenie zbędnych procedur, co może przełożyć się na dalszy rozwój globalizacji. 

Michał Szyndler


Kontynuuj przeglądanie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close