Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Homo sapiens globalus

Autorstwana 2 kwietnia 2020

Globalizacja jest procesem, gdzie zarówno produkty, jak i gusta odbiorców na całym świecie upodabniają się do siebie. Pojęcie to jest ściśle związane z globalnym gospodarowaniem – możemy produkować wszystko, gdzie tylko chcemy. W praktyce oznacza to, że tworzymy nasz produkt w miejscu, gdzie jest to dla nas najbardziej opłacalne i sprzedajemy tam, gdzie przyniesie to najwyższe zyski – nawet jeśli będzie to druga połowa globu. 

Homo sapiens globalus to termin oznaczający człowieka, który żyje w społeczeństwie globalnym – globalnego rynku, produktów, usług czy też finansów i pracy. Ma dostęp do tej samej wiedzy, co reszta świata, jednak aby uczestniczyć w tym społeczeństwie świadomie musi posiadać określone kompetencje. Są to między innymi znajomość języka angielskiego czy też umiejętność obsługi internetu, z którą w społeczeństwie Polskim nie jest najlepiej – zaledwie około 70-79% Polaków ma dostęp do Internetu, a spora część z nich nie posługuje się nim w sposób umożliwiający pełne i świadome korzystanie z dóbr, jakie niesie aspekt globalny dzisiejszego świata.

Niezaprzeczalnie istotnym elementem globalizacji jest networking – nowy model biznesowy, który ewoluował wraz z rozwojem technologii, wymagający od nas nowych kompetencji. Jego celem jest odpowiednie wykorzystanie dostępnych nam narzędzi cyfrowych – internetu, oprogramowania – tak, by osiągnąć założone przez nas cele i zmaksymalizować zyski. Hołduje on powszechnie znanej zasadzie synergii – pracując grupowo możemy dokonać więcej, niż w pojedynkę, konsultując wzajemnie swoje pomysły i wymieniając się doświadczeniami. W kontekście Web 2.0 mówimy też o pojęciu inteligencji zbiorowej – terminu, choć używanego już od lat 80 XX wieku, to w dobie nowoczesnych technologii nabierającego nowego znaczenia. Pierre Levy, francuski filozof, określił ją jako formę inteligencji, gdzie choć każda jednostka ma pewną wiedzę, nikt nie posiada pełnej wiedzy o wszystkim. Networking pozwala nam w szybkim czasie zdobywać wiedzę należącą do innych jednostek i czerpać z zasobów wiedzy globalnej. Jednak czy globalizacja jest zjawiskiem mierzalnym?

Występuje kilka tzw. indeksów globalizacji. Jednym z nich jest indeks KOF opracowany przez Axela Drehera. Rozróżniamy w nim takie czynniki, jak np. integracja gospodarcza, zaangażowanie polityczne czy też społeczne. Znaczenie globalizacji w tych trzech obszarach rośnie szczególnie od lat 70 XX wieku, po zakończeniu zimnej wojny. Indeks obejmuje kraje całego świata, a jednym z jego aspektów, który nie występuje w innych indeksach, jest tzw. bliskość kulturowa, czyli na przykład import i eksport książek czy też liczba restauracji McDonald’s na terenie danego kraju. Wyższe wartości indeksu świadczą o wyższym poziomie globalizacji.

Na świecie dominujące znaczenie pod względem poziomu globalizacji ogółem ma Holandia, Irlandia i Belgia z indeksem wynoszącym ponad 90. Jeśli chodzi o politykę globalną, najwyższy indeks wynoszący ponad 97 mają Włochy i Francja. Jak w tym zestawieniu przedstawia się Polska? Według indeksu KOF, Polska najsłabiej wypada w rankingu globalizacji gospodarczej – zajęła 38 miejsce z wynikiem 73,5 pkt. Wyprzedziły ją wszystkie kraje UE z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii. Krajem najbardziej otwartym na globalną gospodarkę jest Singapur – jego indeks wyniósł aż 95,5. Niestety, mit Polski jako zielonej wyspy w dalszym ciągu pozostaje tylko mitem. Globalizacja jest zjawiskiem, które przy właściwym gospodarowaniu zasobami państwa może przynieść wiele dobrego – mamy  nadzieję, że Polska pewnego dnia też dostrzeże te możliwości. 

Tekst: Sylwia Wołoch


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close