Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Turystyka medyczna – nowy trend i szansa na wzrost gospodarczy

Autorstwana 25 kwietnia 2020

Rozwój cywilizacyjny w znacznym stopniu przyczynił się do ewolucji zachowań ludzkich. Podczas gdy kilkadziesiąt lat temu podróżowanie przywodziło na myśl heroiczne podróże na koniec świata, dziś termin ten kojarzony jest raczej z rekreacją. W związku z otwarciem granic, łatwym dostępem do środków transportu oraz powstawaniem coraz większej sieci powiązań gospodarczych pomiędzy większością krajów, odkryliśmy nowy sposób spędzania wolnego czasu w postaci ogólnorozumianej turystyki.

Ciesząc się wielkim uznaniem społecznym, turystyka stała się obszernym sektorem gospodarczym, w którym zatrudnienie znajduje dziś duży odsetek społeczeństwa. W raporcie sporządzonym w 2017 roku przez Grupę BST o tytule Badanie rynku pracy w turystyce możemy przeczytać:

W 2016 roku w Polsce zatrudnionych ogółem było 15 591 tys. osób, z czego 57,75% zatrudnionych było w sektorze usług (9354 tys. osób). Liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła we wszystkich regionach, z wyjątkiem centralnego (spadek o 2,4% względem 2012 roku). Najwyższy wzrost liczby osób zatrudnionych w usługach w badanym okresie pięciu lat miał miejsce w regionie północno-zachodnim (15,3%), południowo-zachodnim ( 14,7%) i północnym (10,2%).

Oznacza to, że liczbę osób zatrudnionych w sektorze turystycznym w naszym kraju cechuje tendencja wzrostowa, choć nie wszystkie regiony rozwijają się w tym samym tempie. Może to być spowodowane indywidualną polityką inwestycyjną w rozwój infrastruktury turystycznej oraz czynnikami zewnętrznymi, takimi jak ukształtowanie terenu czy dostęp do morza.

Szacuje się, że dochody z turystyki stanowią obecnie około 6% PKB naszego kraju, a statystki udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny sugerują, że w 2017 roku ponad 59% Polaków powyżej 15 roku życia podróżowało turystycznie po Polsce. Nie ma więc wątpliwości, że ten sektor gospodarczy na stałe wpisał się w codzienność każdego z nas. 

Od pewnego czasu na świecie zaczął pojawiać się trend związany z turystyką medyczną. Jest to zjawisko przemieszczania się z zamiarem skorzystania z usług lekarskich. Jego siłą motywacyjną są najczęściej przyczyny finansowe, jakościowe lub brak dostępności określonych zabiegów w danym kraju.

Choć jest to obszar, który w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, już teraz dane statystyczne wskazują, że nasz kraj przyjmuje około 10 tysięcy turystów medycznych rocznie. Usługami, z których przyjezdni korzystają najczęściej, są zabiegi stomatologiczne.

W zestawieniu światowym przodują natomiast takie kraje, jak Malezja, która oferuje przyjezdnym wysoką dostępność usług in vitro, oraz Indie, gdzie wśród najpopularniejszych zabiegów zalicza się przeszczepy narządów oraz usługi onkologiczne i ortopedyczne. W Brazylii trend ten skupia się przede wszystkim na zabiegach chirurgii estetycznej. 

W celu zwiększenia popularności Polski w obszarze turystyki medycznej na świecie, stworzono organizację Polish Association of Medical Tourism (PAMT), która zrzesza prywatne szpitale, kliniki oraz firmy ubezpieczeniowe, wspierające ideę leczenia cudzoziemców na terenie naszego kraju. Wśród powodów, dla których Polska miałaby być atrakcyjnym kierunkiem PAMT wymienia między innymi wysoki poziom świadczonych usług i profesjonalizm, stosunkowo niskie koszty leczenia oraz łatwość, z jaką można dostać się do większości polskich miast dzięki licznym połączeniom lotniczym.

Wszystko wskazuje na to, że sektor turystyki medycznej dopiero nabiera rozpędu. Daje to szansę na zwiększenie przychodów kraju w całkiem nowy sposób. Polska staje więc przed trudnym zadaniem, jakim jest zachęcenie zagranicznych pacjentów do korzystania z usług polskich klinik. Wymagać to będzie dokonania wielu przemyślanych inwestycji, umożliwiających rozwój szpitali oraz odpowiedniego rozpowszechnienia informacji o dostępności usług medycznych w naszym kraju. Pozostaje więc mieć nadzieję, że już niedługo zobaczymy w Polsce turystów, którzy wcale nie będą zainteresowani zwiedzaniem.

Tekst: Patryk Wołosz


Kontynuuj przeglądanie

Następny artykuł

Okiem Syguły #6


Miniatura
Poprzedni artykuł

Spóźniam się


Miniatura

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close