Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Potwierdzenie prognoz sprzed 50 lat. Do 2040 r. nastąpi upadek cywilizacji

Autorstwana 22 lipca 2021

Opublikowane w 1972 r. badania prowadzone przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology i Klub Rzymski mogą wkrótce stać się rzeczywistością. Krytykowany niegdyś raport zakłada, że znana nam cywilizacja zakończy się do 2040 r. Bieżące dane potwierdzają zawarte w nim scenariusze.

Pochodzące sprzed 50 lat prognozy zostały opublikowane w książce „Granice wzrostu”. Pracujący nad nimi eksperci z różnych dziedzin doszli do wniosku, że narastający wzrost gospodarczy stanie się przyczyną upadku cywilizacji w połowie XXI wieku. Ważny element całego procesu stanowić ma „wielki kryzys” przewidywany na 2040 r. Dojdzie do niego, jeśli człowiek nie ograniczy swojej szkodliwej dla planety działalności, w której zakres wchodzi między innymi eksploatacja zasobów ziemskich czy wydobywanie surowców na masową skalę.

Kilka tygodni temu pismo naukowe Yale Journal of Industrial Ecology opublikowało wyniki dalszych badań nad tym zagadnieniem. W ramach sprawdzenia trafności przewidywań z 1972 r. badacze zestawili je z obecnymi danymi z zakresu rozwoju gospodarczego i wydobycia zasobów. Pod uwagę wzięto 10 najważniejszych zmiennych dotyczących: populacji, współczynników płodności, śmiertelności, produkcji przemysłowej i żywności, usług, zasobów nieodnawialnych, trwałego zanieczyszczenia, dobrostanu ludzi oraz śladu ekologicznego.

Wyniki okazały się być zgodne z dwoma scenariuszami, wysnutymi podczas badań z 1972 r. Mowa tu o „BAU2” (business-as-usual) oraz „CT” (kompleksowa technologia). Obie teorie zawierają w sobie zatrzymanie rozwoju cywilizacyjnego w przeciągu zaledwie 10 lat. Kontynuacja obecnie trwających działań na rzecz nieustającego wzrostu jest zdaniem badaczy całkowicie niemożliwa. Pomimo rozwoju technologicznego i adaptacji, świat czeka spadek produkcji rolnej, kapitału przemysłowego oraz poziomu dobrobytu. W zależności od scenariusza koniec wzrostu gospodarczego może okazać się mniej lub bardziej odczuwalny. Podczas gdy „BAU2” wskazuje na wyraźny wzorzec załamania, „CT” sugeruje, że ewentualne spadki „będą stopniowo miękkimi lądowaniami”.

Jak zaznacza współautorka badania Gaya Herrington, koniec cywilizacji nie jest równoznaczny z końcem ludzkości. Wiąże się on z całkowitą zmianą dotychczasowego stylu życia. „Wzrost gospodarczy i przemysłowy zatrzyma się, a następnie spadnie, co zaszkodzi produkcji żywności i standardom życia. Jeśli chodzi o czas, scenariusz ‘BAU2’ pokazuje gwałtowny spadek do około 2040 r.” – wyjaśniała Herrington w rozmowie z serwisem Motherboard. Ekspertka podkreśliła również, że istnieje jeszcze szansa na przeciwstawienie się negatywnym zjawiskom. Będzie to jednak wymagać intensywnej działalności na rzecz dobra planety.

Przygotowała: Kaja Ożga

Źródła: Noizz, money.pl

https://noizz.pl/nauka-i-technologia/zdaniem-ekspertow-do-2040-r-czeka-nas-upadek-cywilizacji/fg1xte5?fbclid=IwAR3FMZkRai-sVKKjFcrOYfDt1TIZodO7-CnVWsFtJ96I36qFTJrZ3la1gtE

https://www.money.pl/gospodarka/ludzkosc-upadnie-w-tym-stuleciu-na-zmiane-zycia-mamy-10-lat-6663337716951840a.html


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close