Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Od maja nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Autorstwana 7 maja 2021

Już od 20 maja 2021 roku obowiązywać zaczną nowe normy drogowe odnoszące się do e-hulajnóg i podobnych do nich pojazdów. Wyróżniono ich trzy główne typy: hulajnoga elektryczna, urządzenia transportu osobistego (UTO) oraz te jedynie wspomagające ruch.

Rządowy projekt przepisów obejmujący jednośladowe pojazdy elektryczne pojawił się jeszcze w styczniu tego roku. Uregulowanie zasad poruszania się środkami transportu indywidualnego stało się koniecznością w związku z rosnącą popularnością takich urządzeń. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Wraz z wejściem nowych przepisów w życie kierowanie e-hulajnogą będzie wymagało od osób w wieku od 10 do 18 lat posiadania karty rowerowej bądź prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Pełnoletni użytkownicy jednośladów nie muszą posiadać takich dokumentów. Dzieci poniżej 10 r. ż. będą mogły poruszać się na hulajnodze elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania, pod opieką rodziców. Miejscem wskazanym do jazdy takim jednośladem są drogi dla rowerów lub specjalne pasy ruchu, na których kierujących obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Dozwolone jest poruszanie się po jezdni, na której ograniczenia zezwalają na maksymalnie 30 km/h. W sytuacji gdy samochody poruszają się szybciej, a w okolicy brak jest specjalnej przestrzeni dla hulajnóg elektrycznych i rowerów, należy skorzystać z chodnika. Prędkość z jaką wtedy jedziemy powinna być zbliżona do tępa pieszego, należy zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa przechodniom. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

UTO określa się mianem „pojazdu napędzanego elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczonego do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Do tego typu zaliczane są między innymi deskorolki elektryczne i urządzenia samopoziomujące. Zasady są tu zbliżone do przepisów regulujących poruszanie się e-hulajnogami, jednak z tą różnicą, że UTO nie może przebywać bezpośrednio na jezdni. Urządzenia transportu osobistego mają również podobne wymagania pod względem dokumentacji.

Ostatnią kategorią wyróżnioną przez nową ustawę są urządzenia wspomagające ruch. Jest to „urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni”. W zakresie tej definicji mieszczą się np. rolki, wrotki i deskorolka. Poruszanie się tymi sprzętami nie wymaga żadnych zezwoleń i nie ma ograniczeń wiekowych. Należy trzymać się zasad jazdy po ścieżce rowerowej, a w razie jej braku wybrać chodnik. Obowiązują na nim standardowe zasady ustępowania pierwszeństwa i dostosowywania się do ruchu pieszych.

Uregulowane zostały również kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Zostawiając je powinno się wybierać miejsca do tego przeznaczone, a jeśli nie będzie to możliwe, należy spełnić kilka warunków. Urządzenie musi znaleźć się jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni i być ustawione do niej równolegle. Pozostała pieszym szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 1,5 m. Ustawa przewiduje także odpowiednie kary finansowe, między innymi za korzystanie z telefonu podczas jazdy lub przekraczanie prędkości.

Przygotowała: Kaja Ożga

Źródła: gov.pl, Onet

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/hulajnogi-elektryczne-nowe-przepisy-od-20-maja-2021-r/6kgzqf9


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close