Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Nowy projekt zmian przepisów regulujących pracę zdalną. Wśród nowości ekwiwalent za prąd i dostęp do sieci

Autorstwana 19 maja 2021

„Rozpoczynamy ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną” – ogłosiła w tę środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Iwona Michałek. Projekt zakłada między innymi ekwiwalent pieniężny za koszty pracy z domu oraz obowiązek wyposażenia pracownika w narzędzia i materiały do niej niezbędnej.

Podczas konferencji prasowej Iwona Michałek podkreślała, że większość zmian, jakie miałby wprowadzić proponowany przez resort projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, uzgodniono już z pracodawcami i związkami zawodowymi. Wyraziła również nadzieję na wcielenie w życie regulacji trzy miesiące po ustaniu pandemii.

Jak poinformowała Anita Gwarek, całkowicie zniknąć mają zapisy dotyczące telepracy, które zostaną zastąpione częścią poświęconą pracy zdalnej. Rekomendować się będzie świadczenie usług w sposób całkowicie lub częściowo na odległość, w miejscu wskazanym przez pracownika i w porozumieniu z pracodawcą. Gwarek zaznaczyła również, że przepisy określą minimalny katalog kosztów, które musi ponieść wykonujący pracę zdalną pracownik. W jego skład wejdą przykładowo nakłady finansowe dotyczące wszelkich instalacji narzędzi do pracy, ich naprawy, zapewnienia energii elektrycznej oraz dostępu do sieci. „Nie ingerujemy w to, jaki ekwiwalent pieniężny będzie wyliczony. Dajemy natomiast wskazówki, jakie strony będą musiały brać pod uwagę przy rozliczaniu kosztów” – dodała Iwona Michałek. Ustalenie szczegółów w tym zakresie ma odbywać się w porozumieniu między pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

Pojawi się także kilka innych nowości. Pracodawca będzie mógł polecać formę pracy zdalnej, gdy z przyczyn niezależnych nie będzie miał możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Pracownik, decydując się na świadczenie usług na odległość, powinien potwierdzić, że ma do tego warunki. Dopuszczono również rozwiązane, w którym to zatrudniony wnioskowałby o przejście w zdalny tryb pracy. W przypadku zakładów, w których nie wprowadzono funkcjonowania na odległość, pracownik będzie mógł okazjonalnie wykonywać obowiązki w domu przez 12 dni w roku, informując o tym telefonicznie. Pamiętano również o rodzicach dzieci niepełnosprawnych i maluchów do lat 3, w których przypadku pracodawca będzie musiał uwzględnić zdalny tryb pracy. Jednocześnie z powodu braku takiej możliwości dopuszcza się odmowę.

Poruszono również temat wyposażenia. Za zorganizowanie stanowiska pracy w sposób zgodny z przepisami BHP będzie odpowiadał pracownik. W zakres obowiązków pracodawcy wejdzie zapewnienie sprzętu i materiałów potrzebnych zatrudnionemu. Jeśli pracownik zechce korzystać z własnych urządzeń, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacania ekwiwalentu. Zdecydowano o zezwoleniu zleceniodawcy na wykonywanie uniwersalnej oceny ryzyka pracy.

Zasady, na jakich będą świadczone usługi zdalne, powinny zostać określone na poziomie zakładu pracy we współpracy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Zleceniodawca będzie mógł również wydać regulamin pracy zdalnej.

Przygotowała: Kaja Ożga

Źródło: PAP

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C875082%2Cpraca-zdalna-ekwiwalent-za-prad-i-dostep-do-sieci-jest-projekt-zmian.html


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close