Właśnie gramy

Tytuł

Wykonawca


Luzowanie obostrzeń. Koniec z maseczkami na świeżym powietrzu

Autorstwana 7 maja 2021

Warunek dotyczący ilości zakażeń postawiony przez Adama Niedzielskiego został spełniony. Następuje więc stopniowe luzowanie obostrzeń. Z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego wczoraj wieczorem wynika, że obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu zostanie zniesiony. Zakrywanie nosa i ust przestanie być konieczne już 15 maja. 

Rząd zapowiadał wcześniej, że gdy wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15, pojawi się możliwość zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Oczywiście tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zachować minimum 1,5 metra odległości od drugiej osoby. Tak też się stało, zatem rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja.

Usta i nos trzeba nadal zakrywać w środkach komunikacji miejskiej, w komunikacji publicznej, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Obowiązek noszenia maseczek występuje również w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są dzieci do ukończenia 5 roku życia, osoby zdające egzaminy, jak i sami egzaminatorzy (pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości), motocykliści używający kasków ochronnych i ich pasażerowie, a także kierowcy transportu publicznego. Masek nie stosuje się również podczas zawierania związku małżeńskiego.

Restauracje i kawiarnie będą mogły wznowić swoją działalność 29 maja pod warunkiem, że klienci zakryją nos i usta do czasu zajęcia swoich miejsc na sali, których będzie o połowę mniej. Siedzieć będzie można przy co drugim stoliku. Natomiast ogródki restauracyjne zostaną otwarte już 15 maja.

Wtedy nastąpi również otwarcie kin i teatrów. Jednak do 28 maja organizowanie seansów i spektakli możliwe będzie jedynie na świeżym powietrzu. Natomiast od 29 maja do 5 czerwca będzie można już wystawiać je w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście wszystko z zachowaniem odpowiednich odległości i reżimu sanitarnego. W kinach i teatrach zajęte będzie maksymalnie 50% miejsc dostępnych dla publiczności. 

Od 29 maja będzie również możliwe wznowienie wykonywania zadań animacyjnych oraz edukacyjnych, a także prowadzanie zajęć w świetlicach czy domach kultury. Grupy uczestników mogą liczyć maksymalnie 15 osób. Wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa wewnątrz budynku w trakcie trwania zajęć. Spożywanie posiłków i napojów jest zabronione.

Od początku maja postępuje proces stopniowego odmrażania gospodarki. 1 maja udostępnione zostały obiekty sportowe na świeżym powietrzu. 4 maja otwarte zostały galerie sztuki, muzea, sklepy budowlane, galerie handlowe, wszystkie z limitem 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Ponadto w świątyniach obowiązuje limit 1 osoby na 15 m^2. Powróciła też nauka stacjonarna w szkołach dla klas 1-3. Kolejno 8 maja wrócić ma działalność hoteli, z limitem 50% obłożenia.  

Obecne przepisy obowiązują do 5 czerwca. O dalszym ich przedłużeniu będzie decydować sytuacja pandemiczna w kraju.

Daria Dudek

Źródła:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-maseczki-od-kiedy-nie-nosimy-jest-nowe-rozporzadzenie-i-zmiana/tqbq05n

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-maseczki-na-swiezym-powietrzu-rzad-zdejmuje-obowiazek,nId,5215240


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Do jej poprawnego działania wymagana jest akceptacja. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close