Prawy do Lewego: „Stereotypy to wina złej edukacji”

Walczą ze stereotypami, chcą łączyć społeczeństwo i działać na rzecz większej tolerancji. Stowarzyszenie Prawy do Lewego chce odmieniać stereotypy i ukazywać ich wagę w ocenie drugiego człowieka. Zrzeszająca przede wszystkim studentów organizacja działa na razie tylko na terenie Krakowa, ale jej członkowie mają aspiracje ogólnopolskie.

Podążając za słownikiem języka polskiego, stereotyp to „funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości”.  Podążając za myślą nagrodzonego Pulitzerem dziennikarza Waltera Lippmana, otaczające nas środowisko jest na tyle obszerne i dynamiczne, że trudno poznać, jakie jest w rzeczywistości. Tym bardziej możemy to odnieść do poszczególnych ludzi, których nie poznaliśmy – uproszczona i wartościująca wizja takiego człowieka może być nie dość, że zgoła nieprawdziwa, to jeszcze krzywdząca.

Tworzenie się stereotypów może być czasem związane z sytuacją polityczną kraju – wpływ ma na nie dzisiaj na przykład trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie i związana z nią fala uchodźców. Jak zauważa Piotr Śladowski ze stowarzyszenia Prawy do Lewego, w polskim społeczeństwie funkcjonują krzywdzące przekonania nie tylko w związku z imigrantami i religią, ale także z orientacją seksualną.

Chociaż niektórzy mogą ulec pokusie oceniania osób o krzywdzących i stereotypowych postawach wobec innych osób, należy pamiętać, że takie nie biorą się one znikąd. Zdaniem Śladowskiego, winę za uproszczony i wartościujący obraz odmiennych od nas samych osób ponoszą instytucje, które powinny nieść kaganek oświaty.

Ciekawa w kontekście łączenia społeczeństwa wydaje się nazwa Stowarzyszenia Prawy do Lewego. Piotr Śladowski tłumaczył na antenie UJOT FM, że była ona przemyślana – można z niej wywnioskować uniwersalność tolerancji. Walka ze stereotypami dotyczy każdej strony sceny politycznej – zarówno prawej, jak i lewej. Warto jednak rozróżnić słowo „tolerancja” od „akceptacji”, na co akcent kładł przedstawiciel stowarzyszenia w naszej rozmowie.

Rozmowę dla UJOT FM prowadził Krzysztof Kraj.