Agent Polityczny: Andrzej Zoll

Andrzej Zoll, fot. ze zbiorów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Andrzej Zoll, fot. ze zbiorów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

W ostatnim w tym roku akademickim Agencie Politycznym, Kuba „Hesus” Paduch, niezłomny szef Redakcji Politycznej, rozmawiał z Profesorem Andrzejem Zollem, wybitnym karnistą, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i Państwowej Komisji Wyborczej, a także byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

W pierwszej części wywiadu możecie posłuchać o ocenie polskiej konstytucji oraz polskiego systemu politycznego, który (między innymi) ta konstytucja stworzyła. Znalazła się tu także ocena JOWów.

W części drugiej mamy kontynuację o JOW’ach, o roli senatu. W tej części też rozmawiamy o prawie karnym, o sądownictwie oraz procesach Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.

No i w części ostatniej przyszedł czas na trudne pytania związane z etyką pracy prawniczej.

Za rozmowę Panu Profesorowi jeszcze raz serdecznie dziękujemy. :)
Redakcja Polityczna UJOT FM